גישה ישירה לחשבון, מידע מקיף ועוד - בקרוב.
קרא עוד
הקודם
הבא

מי אנחנו

ישובים ומתחמים
0
ג'יגה וואט
של חשמל חולק
0 +
ק"מ של תשתיות חשמל
0
מונים
K 0 +
צרכנים
K 0 +
מסך החשמל הינו חשמל סולארי
% 0

חברת החלוקה השיתופית:

משקי רם הינה חברה לחלוקה ואספקת חשמל, פיתוח תשתיות חשמל, מניה וניהול רשתות חלוקה; ממועד היווסדה, בראשית שנת 2011, פועלת משקי-רם כמחלק חשמל בקיבוצים רבים ומעניקה שירותי ניהול ויעוץ לקיבוצים ומחלקים אחרים. משקי-רם הינה התאגיד היחיד בישראל המתפקד כחברת חלוקת חשמל מבוזרת (פרט לחברת החשמל).

הלקוחות שלנו הם גם בעלי המניות:

משקי-רם מוחזקת על ידי שני תאגידים המוחזקים בעקיפין על ידי הצרכנים/הקיבוצים:
משק אנרגיה, המוחזקת על ידי משקי הקיבוצים – ובשרשור על ידי כל הקיבוצים בישראל.
רימון אנרגיה, מקבוצת גרנות בע"מ – המוחזקת גם היא בשרשור על ידי קיבוצים.

החברות של משקי רם בקבוצות רימון ומשקי הקיבוצים מבטיחה גב כלכלי איתן, ואמצעים לפיתוח והשקעות בתשתיות, פיתוח והון אנושי.

המטרות והחזון שלנו:

אנו רואים בקיבוצים פלטפורמה מצוינת ליזמות, חדשנות ורפורמות במשק החשמל. לראייתנו משק חשמל אוטונומי צריך להתנהל בדומה למשק החקלאי – יצור חשמל לצריכה עצמית ויצוא העודפים; בחזוננו אנו רואים משק קיבוצי שכלל אנרגיית החשמל הנצרכת בו מקורה במערכות ייצור אנרגיה ירוקה, מתחדשת – ללא טביעת רגל פחממנית; קידום תחבורה חשמלית; היעדר תלות במקורות חשמל חיצוניים; חדשנות טכנולוגית תחת רשת חשמל חכמה;

אנו מובילים שילוב חדשנות טכנולוגית ברשת החלוקה ובצד הצרכן – רשת חשמל חכמה, ייצור סולארי, טורבינות רוח, אגירת אנרגיה וביו גז.

על מנת לשמר את הקיבוצים בישראל כחוד החנית במשק האנרגיה – אנו משפרים באופן מתמיד את מערכת ניהול משק האנרגיה שלנו בהתאם להתקדמות הרגולציה והתפתחות הטכנולוגיה – כך שתאפשר ניהול משק חשמל חכם, המוזן ממספר רב של מקורות, מייצא חשמל ומשלב מערכות טכנולוגיות כגון מניה חכמה ואגירה.

הכי חשובים הם הצרכנים:

מי שמניע משק חשמל בריא הם הצרכנים – בעלי הבתים, מוסדות, עסקים, מפעלים, חקלאות וכיו"ב. הצרכנים הם גם היזמים של מערכות באנרגיה מתחדשת והם השותפים הפעילים של חברת החלוקה; במקרה של משקי רם – החברים בקיבוצים הם גם "בעלי המניות"; מטרתנו להבטיח שירות נעים ויעיל – נגישות מלאה למידע והעצמת כוחם של הצרכנים לקבל החלטות מושכלות כצרכנים ויזמים מיודעים.

אנחנו עובדים על זה...

האתר נמצא בשלבי הקמה והדף שביקשתם לראות אינו זמין

עמכם הסליחה.